นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 5 คน

เยี่ยมชม 4,788 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ใครบ้างเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ มีเงื่อนไขอย่างไร (อ่าน)

21 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

สำหรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ที่ทางรัฐาบาลจะโอนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือ กลุุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6 ขวบเท่านั้น, กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน, กลุ่มผู้พิการที่ลงทะเบียน โดยจะต้องที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 ที่รัฐกำหนดทั้งหมดจำนวนกว่า 6.7 ล้านคน โดยรัฐบาลจะโอนให้รวดเดียวคนละ 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท (ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินมาก่อนวันที่ 8 พ.ค.2563 จึงจะเข้าข่ายได้รับเงิน)
2.ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายประจำเดือน
3.ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน
4.ผู้ที่รับเงินสด (เบี้ยยังชีพ/เบี้ยพิการ) โดยกรมบัญชีกลาง​จะโอนเงินให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นคนจัดสรร (ยังไม่มีกำหนด รอติดตามต่อไปซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง)

5.ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ

เงื่อนไขในการได้รับเงิน

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน (5,000 บาท 3 เดือน)

-ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

-ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม ม.33 (กรณีโควิด19)

-กรณีเด็กแรกเกิด พ่อ/แม่ ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากเป็นสิิทธิ์ของบุตร

*หากท่านเข้าข่ายได้รับเงิน แต่เงินยังไม่เข้าอาจจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้ (ยังไม่มีข้อมูลเป็นทางการ ขอให้รอประกาศจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้ง)

-กรณีที่เคยลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน แล้วไม่ได้รับเงิน อาจจะมีชื่อค้างอยู่ในระบบ

-กรณีมีบัตรสวัสดิการแล้วยังไม่ได้รับเงิน ให้รอประกาศของทางราชการอีกครั้งหนึ่ง

 

คลิกที่นี่ >>> วิธีเช็คสิทธิ์เงินกลุ่มเปราะบาง 

 

 

 

เปลี่ยนภาษา