นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 3,056 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ อบต.บางพระ

29 พฤษภาคม 2563 24 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.26.82 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา