นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,784 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สื่อประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ปปส.)

1 กรกฎาคม 2563 75 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
.224.80 KB   แสดงภาพ
.289.03 KB   แสดงภาพ
.188.50 KB   แสดงภาพ
.195.38 KB   แสดงภาพ
.250.44 KB   แสดงภาพ
.241.34 KB   แสดงภาพ
.199.80 KB   แสดงภาพ
.193.48 KB   แสดงภาพ
.388.02 KB   แสดงภาพ
.230.94 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา