นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 7 คน

เยี่ยมชม 5,623 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563

10 มิถุนายน 2563 75 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระนำโดย นายบุญเสริม  หาญสมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ข้าราชการ พนักงาน จิตอาสา

เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา ฯลฯ ณ โรงพยาบาลห้วยพลู 

โดยทำการตัดแต่งต้นไม้ กวาดถนน ปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบ 

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.555.65 KB   แสดงภาพ
.684.34 KB   แสดงภาพ
.735.18 KB   แสดงภาพ
.661.83 KB   แสดงภาพ
.485.33 KB   แสดงภาพ
.692.41 KB   แสดงภาพ
.749.94 KB   แสดงภาพ
.582.06 KB   แสดงภาพ
.799.41 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา