นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 6 คน

เยี่ยมชม 4,763 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563

1 มิถุนายน 2563 81 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ขอเชิญชวนผู้ที่ได้เคยติดต่อรับบริการ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมากับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เข้าตอบแบบสอบถามความโปร่งใสกับ สำนักงาน ปปช. เพื่อประเมินการให้บริการ

ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่างเข้าทำการตอบแบบสอบถามหรือ scan qr code จากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ทันที

https://itas.nacc.go.th/go/eit/8tmm1c

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.43.50 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา