นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 8 คน

เยี่ยมชม 5,654 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว"

27 พฤษภาคม 2563 71 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฺฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว" 

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบางพระ , ครูศูนย์การศึกษานอกระบบ , ผู้อำนวยการ          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ , หัวหน้าตู้สายตรวจประจำตำบล , กำนัน ผู้นำชุมชน , ปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ,       นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบลบางพระ ข้าราชการและพนักงาน จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน 

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.414.70 KB   แสดงภาพ
.397.70 KB   แสดงภาพ
.399.85 KB   แสดงภาพ
.467.07 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา