นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 5 คน

เยี่ยมชม 4,760 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

20 พฤษภาคม 2563 68 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.518.49 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา