นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 39,598 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม

22 มกราคม 3105 421 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม 

       การใช้หลัก 7 R  ช่วยก่อนที่จะทิ้งขยะ ซึ่งจะสามารถ ลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ได้ใหม่ ตามหลัก 7 R  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.143.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา