นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 5,661 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 05ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม  แชร์  
23 ต.ค. 63กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
11 ส.ค. 63จิตอาสาตำบลบางพระ ทำความสะอาดวัดกลางบางพระ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  แชร์  
3 ส.ค. 63กิจกรรมการออกกำลังกาย ตำบลบางพระ  แชร์  
29 ก.ค. 63กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แชร์  
21 ก.ค. 63โครงการบางพระร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
21 ก.ค. 63เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ใครบ้างเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ มีเงื่อนไขอย่างไร (อ่าน) แชร์  
1 ก.ค. 63การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สื่อประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ปปส.) แชร์  
10 มิ.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563  แชร์  
29 พ.ค. 63ผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ อบต.บางพระ แชร์  
27 พ.ค. 63การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว"  แชร์  
20 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
25 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
14 เม.ย. 63การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ผู้ที่เดินทางในช่วง พรก.ฉุกเฉิน (COVID19) แชร์  
9 เม.ย. 63อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลบางพระ ร่วมรณรงค์ใส่ทรายอะเบท  แชร์  
7 เม.ย. 63ภาพการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid 19 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 163 รายการ
เปลี่ยนภาษา