นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 88,414 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 05ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม  แชร์  
8 เม.ย. 64ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
1 เม.ย. 64การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปี 2564 (ITAS) ของประชาชนที่เคยติดต่อใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แชร์  
18 มี.ค. 64การตรวจประเมินตลาดนัดในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด แชร์  
9 มี.ค. 64กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แชร์  
15 ก.พ. 64โครงการอบรมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก  แชร์  
15 ก.พ. 64การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) แชร์  
15 ก.พ. 64สปอตวิทยุ ประชาสัมพันธ์การป้องกัน covid-19 จาก กระทรวงสาธารณสุข แชร์  
3 ก.พ. 64แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  แชร์  
1 ก.พ. 64เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แชร์  
21 ม.ค. 64มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล โครงการ "เราชนะ" เข้าร่วมโครงการอย่างไร ใครได้บ้าง ? แชร์  
14 ม.ค. 64การตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้านไหลน้อย มีสีขุ่น แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ COVID-19 โดยใช้แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" แชร์  
1 ม.ค. 64การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  แชร์  
16 ธ.ค. 63การปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 (การติดตั้ง safe log ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์) แชร์  
16 ธ.ค. 63การอบรม กปน. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 (อำเภอนครชัยศรี) แชร์  
7 ธ.ค. 63ขอเชิญชวน ชาวตำบลบางพระ ร่วมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกนายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. จังหวัดนครปฐม แชร์  
26 พ.ย. 63ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม แชร์  
23 ต.ค. 63กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 183 รายการ
เปลี่ยนภาษา