นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 39,652 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 05ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม  แชร์  
21 ม.ค. 64มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล โครงการ "เราชนะ" เข้าร่วมโครงการอย่างไร ใครได้บ้าง ? แชร์  
14 ม.ค. 64การตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้านไหลน้อย มีสีขุ่น แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ COVID-19 โดยใช้แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" แชร์  
16 ธ.ค. 63การปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 (การติดตั้ง safe log ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์) แชร์  
16 ธ.ค. 63การอบรม กปน. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 (อำเภอนครชัยศรี) แชร์  
7 ธ.ค. 63ขอเชิญชวน ชาวตำบลบางพระ ร่วมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกนายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. จังหวัดนครปฐม แชร์  
26 พ.ย. 63ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม แชร์  
23 ต.ค. 63กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
11 ส.ค. 63จิตอาสาตำบลบางพระ ทำความสะอาดวัดกลางบางพระ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  แชร์  
3 ส.ค. 63กิจกรรมการออกกำลังกาย ตำบลบางพระ  แชร์  
29 ก.ค. 63กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แชร์  
21 ก.ค. 63โครงการบางพระร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
21 ก.ค. 63เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ใครบ้างเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ มีเงื่อนไขอย่างไร (อ่าน) แชร์  
1 ก.ค. 63การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สื่อประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ปปส.) แชร์  
10 มิ.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 170 รายการ
เปลี่ยนภาษา