เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม

แชร์

หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม 

       การใช้หลัก 7 R  ช่วยก่อนที่จะทิ้งขยะ ซึ่งจะสามารถ ลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ได้ใหม่ ตามหลัก 7 R  

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB