นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 6 คน

เยี่ยมชม 3,102 คน

ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ก.พ. 63โครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62การเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติ ในกรณีที่ต้องอพยพ แชร์  
7 มี.ค. 62การป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน ทำอย่างไร?  แชร์  
20 ก.พ. 62องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อสมหวังในการจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร แชร์  
27 ก.ย. 61กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในเขตตำบลบางพระ  แชร์  
26 มิ.ย. 61เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 อบต.บางพระขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา