กิจกรรมการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการใช้เแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบลบางพระ