นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 6 คน

เยี่ยมชม 5,660 คน

ข่าวกิจกรรม

การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ Covid-19

23 มีนาคม 2563 228 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

คำแนะนำสำหรับตลาดคลิ๊กที่นี่

สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อกระจาย คลิ๊กที่นี่

กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อยๆ คลิ๊กที่นี่

COVID-19 รู้ทัน ป้องกันได้ คลิ๊กที่นี่


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา