นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 4,191 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

28 พฤษภาคม 2562 342 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ งานนโยบายและแผน
ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ
ประจำปี 2562 ณ ศาลพ่อปู่ทองสุข
โดยมีประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา