นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 2 คน

เยี่ยมชม 4,174 คน

ข่าวกิจกรรม

การเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม

27 พฤษภาคม 2562 280 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

เนื่องจากตำบลบางพระเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีพื้นที่ติดต่อกับคลองสาธารณประโยชน์หลายสาย

ทำให้ในช่วงฤดูฝนควรจะระมัดระวังอุทกภัย (น้ำท่วม) เป็นพิเศษ

พื้นที่เสี่ยงภัยที่เสี่ยงมากที่สุดคือ บริเวณหมู่ที่ 1 เพราะติดกับประตูระบายน้ำ เป็นชุมชนที่มีสภาพแออัด และมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าระดับถนนหรือทางระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย เพราะระบายน้ำไม่ทัน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจึงขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการเตรียมรับมือในกรณีที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดังนี้

การรับมือระหว่างน้ำท่วม
สิ่งที่ควรรู้ในการป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน 
     
     - น้ำสามารถผ่านเข้ารอบๆประตู  และช่องว่างของอิฐได้
     
     - หากน้ำท่วมสูงมาก  น้ำจะสามารถไหลย้อนกลับเข้าบ้านทางท่อในห้องน้ำและท่ออ่างล้างหน้าได้
     
     - น้ำสามารถซึมผ่านรอยร้าวและรอยต่อของกำแพงได้
     
     - น้ำสามารถซึมผ่านขึ้นมาจากพื้นชั้นล่างได้
     
     - น้ำสามารถผ่านเข้าทางรอยร้าวและรอยต่อรอบสายไฟ  หรือสายโทรศัพท์ที่เจาะผ่านกำแพง
     
     - น้ำสามารถไหลย้อนเข้าทางท่อระบายน้ำทิ้งได้


การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ภายนอกบ้าน
     
     - ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล
     
     - ห้ามขับรถในพื้นที่ที่กำลังโดนน้ำท่วม
     
     - ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้านระหว่างน้ำท่วม
     
     - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อบ้านถูกน้ำท่วม 
     
     - อุปกรณ์บางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้  ฉะนั้นควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อบ้านถูกน้ำท่วม  และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำจนกว่าจะแน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นนั้นแห้งสนิท ไม่ชำรุด เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้

     - ระวังสัตว์อันตราย สัตว์อันตราย เช่น งู ตะขาบ อาจจะหนีน้ำเข้ามาในบ้าน จึงต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในบ้านในระหว่างน้ำท่วม
     
     - ระวังแก๊สรั่ว หากได้กลิ่นแก๊สให้อยู่ห่างๆ ไว้  อาจจะลองใช้ไฟฉายส่องดู เพื่อเช็คความเสียหาย  และห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟจนกว่าจะปิดแก๊สหรือระบายอากาศในพื้นที่แล้ว  เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
    
     - ทำความสะอาดทุกอย่างที่เปียกน้ำน้ำท่วมมีสิ่งปฏิกูลและสารอันตรายเจือปน ห้ามบริโภคทุกสิ่งที่สัมผัสน้ำ  ส่วนเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มาจากน้ำท่วม

การป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงน้ำท่วม
     ในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่า  นอกจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้ว สิ่งที่ควรระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่ง  คือ  อันตรายจากกระแสไฟฟ้า  จึงควรปฏิบัติ  ดังนี้


ข้อควรระวัง

1. สำรวจสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระดับต่ำ ต้องรีบย้ายให้สูงพ้นระดับน้ำ

2. ถ้าน้ำท่วมปลั๊กไฟแล้ว ให้รีบปลดคัทเอาท์ทันที

3. ให้ตรวจสอบสายไฟที่แช่น้ำ เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้

4. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาเหล็กที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายไม่ทัน ถูกน้ำท่วมแล้วควรหยุดใช้งานจนกว่าจะได้รับการ
ตรวจสอบสภาพเสียก่อน

5. ตรวจสอบสววิตซ์ไฟฟ้าว่ามีน้ำเข้าหรือถูกฝนสาดหรือไม่ถ้าเปียกน้ำอย่าแตะต้องอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ

6. ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าที่โดนน้ำท่วมแล้ว ควรตรวจสอบก่อน

7. อย่าแตะสวิทซ์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเสียบปลั๊กอยู่ ในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือกำลังยืนอยู่บนพื้นเปียกๆ

8. เมื่อเกิดน้ำท่วมในบ้านต้องตัดการจ่ายไฟทันที

9. งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะเกิดน้ำท่วม


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา