นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 39,597 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ย. 63ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ป.ป.ช. แชร์  
29 มิ.ย. 63โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ฉีดพ่นกำจัดเชื้อ covid19 และกำจัดยุง) โรงเรียนวัดกลางบางพระ แชร์  
23 มี.ค. 63การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ Covid-19  แชร์  
28 พ.ค. 62การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 พ.ค. 62การเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม แชร์  
10 พ.ค. 62วิธีป้องกันอันตรายเบื้องต้น จากวาตภัย (ลม) แชร์  
15 เม.ย. 62องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62การเฝ้าระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเรือน แชร์  
7 ก.พ. 62การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  แชร์  
5 พ.ย. 61โทษของยาเสพติด 10 ชนิด อันตรายร้ายแรงต่อชีวิตที่ทุกคนควรรู้ แชร์  
18 ก.ย. 61โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายใน อบต.บางพระ (ผู้บริหาร - พนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
29 มิ.ย. 61ขอเชิญร่วมฝึกอบรมในการให้ความรู้สร้างอาชีพป้องกันปัญหากลุ่มเสี่ยง และการสร้างสัมพันธภาพ ครอบครัวและชุมชน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 แชร์  
21 ก.พ. 61การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
7 พ.ย. 60การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา