นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 39,592 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
22 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม
21 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล โครงการ "เราชนะ" เข้าร่วมโครงการอย่างไร ใครได้บ้าง ?
21 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-006 สายบ้านคลองพระมอพิสัย หมู่ที่ 9 บ้านคลองพระมอพิสัย
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.61-004 สายบ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4-6 บ้านคลองสว่างอารมณ์
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาทำบุญอบต.ลำพญา วันที่ 15 มกราคม 2564
14 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้านไหลน้อย มีสีขุ่น
14 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
14 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
13 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
12 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
11 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวทำความรู้จักกับโควิด19 ผ่านแผ่นพับ
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวทำบุญปีใหม่ประจำปี 2564 อบต.ทุ่งบัว นำโดยนายกสันติ ธนผลเลิศ สมาชิกอบต. และพนักงานทุกคนร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากฎกระทรวงยเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ
7 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง รายางานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 179 รายการ
เปลี่ยนภาษา