นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 88,365 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ก.ค. 59ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 แชร์  
27 ก.ค. 59ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2559 แชร์  
8 ส.ค. 55ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ.2555 แชร์  
8 ส.ค. 55ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2555 แชร์  
8 ส.ค. 55ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2555 แชร์  
8 ส.ค. 55ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2555 แชร์  
6 พ.ค. 51ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  แชร์  
4 ต.ค. 50ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประปา แชร์  
4 พ.ค. 48ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา