นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 88,374 คน

ประกาศ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  แชร์  
24 ส.ค. 63แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง แชร์  
24 ส.ค. 63แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง แชร์  
24 ส.ค. 63แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด แชร์  
24 ส.ค. 63แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
24 ส.ค. 63แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
5 มิ.ย. 63มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แชร์  
7 ม.ค. 63แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา