นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 269 คน

เยี่ยมชม 39,646 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 107 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
20 ม.ค. 64ซื้อวัสดุประปาและก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมระบบหอถังบาดาล บริเวณบ้านนางป้อม (แท้งค์ใหม่) หมู่ 4 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON LQ - 2090 รหัสครุภัณฑ์ 482 51 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ) จำนวน 18,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
15 ม.ค. 64อาหารเสริม (นม) นมยู เอช ที สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุตากร (เดือนมกราคม 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา