นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 7 คน

เยี่ยมชม 5,653 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 41 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
8 ต.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนบางพระ-บางแก้วฟ้า (บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ 2) ตำบลบางพระ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ต.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนบางพระ-บางแก้วฟ้า (บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ 2) ตำบลบางพระ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
8 ต.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนบางพระ-บางแก้วฟ้า (บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ 2) ตำบลบางพระ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 ต.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนบางพระ-บางแก้วฟ้า (บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ 2) ตำบลบางพระ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ต.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนบางพระ-บางแก้วฟ้า (บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ 2) ตำบลบางพระ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
8 ต.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนบางพระ-บางแก้วฟ้า (บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ 2) ตำบลบางพระ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
8 ต.ค. 63โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
8 ต.ค. 63โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บางพระ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ พร้อมรางระบายน้ำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เปลี่ยนภาษา