นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 88,395 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ม.ค. 63คู่มือประชาชน งานขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด แชร์  
7 ก.ย. 61คู่มือประชาชน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
7 ก.ย. 61คู่มือประชาชน-งานข้อมูลข่าวสาร แชร์  
3 ก.ย. 61คู่มือสำหรับประชาชน งานสวัสดิการและสังคม อบต.บางพระ (สำนักงานปลัด) แชร์  
3 ก.ย. 61คู่มือสำหรับประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ภาษี อบต.บางพระ (กองคลัง) แชร์  
3 ก.ย. 61คู่มือสำหรับประชาชน งานบุคลากร อบต.บางพระ (สำนักงานปลัด) แชร์  
3 ก.ย. 61คู่มือสำหรับประชาชน งานร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บางพระ (สำนักงานปลัด) แชร์  
3 ก.ย. 61คู่มือสำหรับประชาชน งานติดต่อขออนุญาตก่อสร้างและงานประปาหมู่บ้าน อบต.บางพระ (กองช่าง) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา