นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 88,387 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 พ.ย. 63ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศ รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศ รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
30 ก.ค. 63ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
30 ก.ค. 63ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศ รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
29 เม.ย. 63ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
15 เม.ย. 63ประกาศ รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
27 มี.ค. 63ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
18 ก.พ. 63ประกาศ รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
18 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี 2563 แชร์  
22 ม.ค. 63ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 แชร์  
15 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี 2562 แชร์  
15 ก.พ. 61ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา