เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,อบต.บางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ตำบลบางพระ
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120

โทรศัพท์ 034-265-082
โทรสาร 034-265-082

0.01s. 0.50MB