นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 39,653 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 63รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
31 มี.ค. 63รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน แชร์  
24 ม.ค. 63มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมภายในหน่วยงาน แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แชร์  
1 ต.ค. 62แนวปฏิบัติการร้องเรียนเรื่องทุจริต แชร์  
27 ก.ย. 62รายงานผลการประเมินตนเอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ SAR (Self Assessment Report) แชร์  
27 ก.ย. 62รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 แชร์  
16 ก.ย. 62โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 มิ.ย. 62ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร แชร์  
29 มี.ค. 62รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 มี.ค. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน แชร์  
23 พ.ค. 60แผนป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 2560-2564 แชร์  
20 ก.พ. 60ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ของนายก อบต.บางพระ แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา